POJIŠTĚNÍ MAJETKU

100% pojištění na míru – klient si sám volí, proti jakým rizikům chce být pojištěn.

Mezi trvale obývané budovy patří rodinný dům (chalupa), chata, byt v osobním vlastnictví, mobilní dům a to včetně vedlejších staveb a garáže, která se nachází ve vzdálenosti do 500m od pojištěné stavby. Dále si může klient pojistit družstevní byt, samostatnou garáž v osobním vlastnictví ve vzdálenosti nad 500m, stavební součásti družstevních a nájemných bytů a vedlejší stavby na jiném místě pojištění (stodola, stáj, oplocení a bazén). V rámci pojištění budovy nabízíme klientům možnost připojištění porostů, krbů a vířivek a hřbitovních staveb. Klientovi pojistíme domácnost v rodinném, bytovém a mobilním domě, v garáži, i obsah bezpečnostní schránky. Dále si klient může připojistit např. věci na zahradě, věci v autě a věci odložené na místě k tomu určeném (např. v šatně).

Pojištění nemovitosti

Trvale obývané budovy a domácnosti – výhody:

- V rámci jedné smlouvy lze pojistit až 3 místa 
- Škody hradíme v nových cenách
- Zdarma asistenční služby Home Assistance. Nově lze sjednat IT asistenci a Asistenci pro cyklisty.
- Stres benefit při totální škodě
- Strojní pojištění – all risk
- Pojištění vnitřního zateplení před hlodavci či kunami a poškození plotu zvěří
- Sleva za propojištěnost a zabezpečení
- Pojištění právní ochrany

Rozsah  
Velká hrozba požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, kouř, pád předmětů, vichřice, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, sesuv, rázová vlna
Velká voda povodeň, záplava
Vodovodní hrozba voda z vodovodního zařízení, vystoupnutí vody z kanalizace, mráz, sprinklerové hasicí zařízení, ztráta vody
Zloději krádež vloupáním, loupež, vandalismus, prostá krádež stavebního materiálu
Déšť a sníh atmosférické srážky, tíha a tlak sněhu
Poškození zvířetem poškození plotu zvěří, poškození fasády zvířetem či hmyzem, poškození vnitřního zateplení hlodavcem či kunou
Rozbité sklo rozbití skla z nepojištěné příčiny
Elektro přepětí/zkrat, podpětí
Ztráta nájemného ušlý zisk pojištěného při škodě, která znemožnila jejich obývání; ke škodě musí dojít z pojištěného nebezpečí
Strojní pojištění vady, chyba obsluhy - strojní pojištění, které se týká hlavní stavby - pojezdové brány, garážová vrata PZTS, velíny inteligentních domů, čerpadla, zabudované elektrospotřebiče
VIP Garance nejširší krytí, neuplatnění podpojištění, stres benefit

Jaké typy budov pojistíme?

 • rodinný dům (chalupa), chata, byt v osobním vlastnictví, mobilní dům - včetně vedl. staveb + garáž, která se nachází ve vzdálenosti do 500 m od pojištěné stavby
 • družstevní byt - včetně vedl. staveb
 • samostatná garáž v osobním vlastnictví ve vzdálenosti nad 500 m
 • vedlejší stavby na jiném místě pojištění - stodola, stáj, oplocení, bazén
 • stavební součásti družstevních a nájemních bytů

Co lze ještě pojistit u pojištění budovy?

 • připojištění porostů - krásnou zahradu s okrasnými dřevinami (stromy, keře a polokeře)
 • připojištění krbů a vířivek - vztahuje se na ty, které nejsou vedlejší stavbou a které nejsou spojeny s hlavní stavbou
 • hřbitovní stavby - poničené hroby nebo hrobky
 • markýzy, firemní štíty, reklamy - k zastínění teras nebo zastřešení pergol se dnes hojně využívají a oprava či zakoupení bývají poměrně nákladné

Pojištění domácnosti

Co lze s námi pojistit?

Rozsah  
Velká hrozba požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, kouř, pád předmětů, vichřice, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, sesuv, rázová vlna
Velká voda povodeň, záplava
Vodovodní hrozba voda z vodovodního zařízení, vystoupnutí vody z kanalizace, mráz, sprinklerové hasicí zařízení, voda z akvária
Zloději krádež vloupáním, loupež, loupežné přepadení, vandalismus, prostá krádež kočárků a inval. vozíků, kompenzace výjezdu bezp. agentury
Déšť a sníh atmosférické srážky, tíha a tlak sněhu
Rozbité sklo rozbití skla z nepojištěné příčiny
Elektro přepětí/zkrat, podpětí, porucha chladicího zařízení
Uskladnění věcí náklad na uskladnění věcí po škodě
VIP Garance nejširší krytí, neuplatnění podpojištění, stres benefit, nevracení plnění

Jaké typy domácnosti pojistíme?

 • v rodinném domě
 • v bytovém domě
 • v mobilním domě
 • v garáži
 • bezpečnostní schránky

Co lze k pojištění domácnosti pojistit volitelně?

 • věci k podnikání (kromě elektroniky a optiky, to již máte automaticky pojištěno v základu)
 • věci na zahradě - pojistit lze jak zahradní nábytek, grily, tak zařízení dětského hřiště, trampolíny a robotické sekačky. A to i proti odcizení.
 • věci odložené na místě k tomu určeném - např. v šatně, v čekárně u lékaře, v divadle
 • věci v hotelích a penzionech
 • věci na kolejích, internátech
 • věci předané za účelem poskytnutí služby (čistírna)
 • věci vnesené návštěvou - jakákoliv movitá věc, kterou si s sebou přinesla návštěva
 • věci v autě - osobní věci, střešní a zadní nosiče a střešní boxy, sportovní potřeby, dětský kočárek užívaný k určenému účelu, zdravotní pomůcky, na které je pojištěná osoba odkázána, elektronické a optické přístroje

Pojištění odpovědnosti, známá taky jako "pojistka na blbost" 

Pojištění odpovědnosti – výhody:

- Pojištěni jsou všichni v domácnosti
- Hradíme škody v pronájmu
- Navýšení limitů základních rizik až na 30 milionů korun.
- Nově hradíme i škody způsobené v ubytovacích zařízeních a na věcech převzatých
- Rozšířená nabídka o odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli

Na co všechno se pojištění odpovědnosti vztahuje? 

Rozsah  
Velká hrozba běžná činnost občana, vedení domácnosti, rekreační sport (vč. cyklistiky a jezdectví), chov psa, používání malých plavidel
Můj dům škody z vlastnictví budovy a bytu v OV (trvale obývaný pojištěným), svépomocné provádění stavebních prací na tomto objektu
Chovatelem bez starostí chov psů (více než jednoho), chov hospodářských zvířat
Zbraně legální držba a používání zbraní (mimo myslivost)
Regres zdr. pojišťovny náklady na léčení, nemocenské dávky
Moje domy škody z vlastnictví budovy a bytu v OV (trvale obývaný), svépomocné provádění staveb. prací na tomto objektu
Pomocné práce výpomoc jiných osob v domácnosti, při stavebních pracích nebo při opatrování zvířat
Cestujte v bezpečí rozšíření na Evropu
Pronájem škody na pronajaté budově nebo jednotce
Ubytovací zařízení škody v ubytovacím zařízení
Zapůjčené věci škody na věcech převzatých
Zaměstnání škody způsobené zaměstnavateli

Asistenční služby

Bonus od nás získáváte 8.000 Kč!!!

Rozsah asistenčních služeb, které si volíte na míru

Rozsah  
Základní asistence stav nouze (havarijní situace, zabouchnutí klíčů)
Rozšířená asistence stav nouze, deratizace a dezinsekce, servis elektrospotřebičů
Deratizace a dezinsekce zásah specialisty proti hlodavcům, obtížnému hmyzu a jiným členovcům
Servis elektrospotřebičů oprava domácích elektrospotřebičů
IT asistence zásah vzdáleným přístupem
Asistence pro cyklistu odvoz kola do nejbližší opravny
Asistence pro cyklisty - rodina odvoz kola do nejbližší opravny - až 5 kol v rámci rodiny
Modré stránky nalezení kontaktu na zhotovitele

Miroslav Kostka

IČO: 18108431

+420 777 279 245
allianz@miroslavkostka.cz

Působím na Moravě , ale díky digitálnímu světu mám klienty po celé ČR.

Kanceláře

28.řijna 29 Ostrava 700 30 mapa

Střítež 74 Střítež 739 59  mapa

Sociální sítě

.

.

.

.

.

Menu

MENU - NEMAZAT!!! NEPŘESOUVAT