Podporujeme

Nadace DOBRÝ ANDĚL pomáhá pravidelnými měsíčními příspěvky rodinám s dětmi v tíživé situaci, kde rodič nebo některé z dětí onemocněli rakovinou nebo jiným vážným onemocněním.

Certifikát poděkování zde

 


Ddpd3

Dětský domov pro děti do 3 let, DC poskytuje komplexní zdravotní, výchovnou a sociální péči dětem ve věku od 0 do 3, případně do 6 let. V rámci péče o děti vyžadující okamžitou pomoc je poskytována péče dětem bez omezení věku. Jedná se o nestátní zdravotnické zařízení, jehož zřizovatelem je Statutární město Ostrava.


Sance_640x640

Projekt Šance podaná ruka je primárně zaměřen na praktickou pomoc závislým osobám starším patnácti let, ohrožených závislosti na alkoholu, jiných návykových látkách, procesech a hráčských aktivitách. Sekundárně se program zabývá jejich rodinnými příslušníky, příbuznými a osobám blízkým, u kterých se projevuje syndrom spoluzávislosti, tj. že tyto osoby jsou negativně ovlivňovány ve všech aspektech života primárně závislými jedinci. Naše cílová skupina jsou osoby závislé, které motivujeme k podstoupení léčby nebo již absolvovaly léčbu ústavní. Dále se lidé podrobují ambulantní léčbě. Poradenství a terapie je klientům poskytována ambulantně v prostorách sborového centra SCEAV Hutník v Třinci.


Slezska

Jsme nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociální oblasti. Cílovou skupinou jsou lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací. Ve své práci realizujeme biblické zásady lásky a služby lidem potřebným a lidem v nouzi.

SCEAV Třinec

Drazí dárci, velmi si vážíme Vašeho zájmu podílet se na službě třineckého sboru formou finanční podpory. Vaše štědrost umožňuje, aby se náš sbor stal “světlem a solí” všem potřebným a byl požehnáním pro své okolí.

Miroslav Kostka

IČO: 18108431

ČNB - registrace u České Národní Banky zde 

+420 777 279 245
miroslav.kostka@iallianz.cz 

Působím na Moravě , ale díky digitálnímu světu mám klienty po celé ČR.

Kanceláře

Zemské ředitelství  

28. října 1623/135, 702 00 Ostrava

Ostrava, 702 30

 mapa

Střítež 74 Střítež 739 59  mapa

Sociální sítě

.

.

.

.

.

Menu

MENU - NEMAZAT!!! NEPŘESOUVAT