VÝHODY PROGRAMU AMMIS

Snižte si své náklady a současně motivujte své zaměstnance

Nabízíme kombinovaný program pro zaměstnavatele a zaměstnance.

Připravíme pro Vaši společnost program na míru, díky kterému budete moci svým zaměstnancům přispívat na životní pojištění či doplňkové penzijní spoření.

S tímto programem získáte nárok na daňové úlevy a snížíte tak své náklady.

Zaměstnanecký program AMMIS je mimo mzdovou formou odměňování, která přispívá ke stabilizaci a motivaci pracovníků. Zároveň dochází k úspoře prostředků firmy i zaměstnanců, a to na dani z příjmů a na sociálním a zdravotním pojištění. Zaměstnanecký program AMMIS navíc poskytuje řadu skupinových slev a výhod pro zaměstnavatele i zaměstnance.

Výhody programu AMMIS

SNIŽTE SI NÁKLADY

Příspěvky na životní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření pro své zaměstnance si můžete započítat jako daňově uznatelný náklad.

PŘISPĚJTE SVÝM ZAMĚSTNANCŮM

Takovým příspěvkem osvobodíte zaměstnance od placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění do výše 50 000 Kč za zdaňovací období (limit platí současně pro příspěvky na životní pojištění i doplňkové penzijní spoření).

PODPOŘTE SVÉ ZAMĚSTNANCE

Utužte vazby mezi Vaší společností a Vašimi zaměstnanci tím, že jim budete přispívat na jejich pojištění.


Příklad úspor

Firma se rozhodla přispět měsíčně 4 166 Kč , (aby využila maximální odpočet 50 tis. Kč ročně).

 Finanční úspora z pohledu zaměstnavatele

Firma se rozhodla přispívat 4 zaměstnancům měsíčně na hlavní složku životního pojištění.

Tabulka uvádí dosažené úspory (a zdroj jejich vzniku).

 

Náklady zaměstnavatele při poskytnutí příspěvku na životní pojištění

Náklady zaměstnavatele při navýšení mzdy

Zdravotní a sociální pojištění

   0 Kč

1 416 Kč

Celkové výdaje měsíčně

4 166 Kč

5 582 Kč

Celkové výdaje ročně

49 992 Kč

66 989 Kč

Ročně na počet zaměstnanců

199 968 Kč

267 957 Kč

Celková roční úspora společnosti:

67 989 Kč

Roční úspora zaměstnance na dani z příjmu, sociálním a zdravotním pojištění

Firma se rozhodla přispívat zaměstnanci částku 4 166 Kč měsíčně na životní pojištění. Tabulka uvádí dosažené úspory.

 

Zvýšení příjmu ve formě příspěvku na životní pojištění

Zvýšení příjmu ve formě navýšení mzdy

Měsíční navýšení o

4 166 Kč

4 166 Kč

Roční navýšení o

49 992 Kč

49 992 Kč

Zdravotní a sociální pojištění ročně

   0 Kč

5 499 Kč

Daň z příjmů ročně

   0 Kč

10 048 Kč

Celkové výdaje ročně

   0 Kč

15 547 Kč

Navýšení čistého příjmu zaměstnance za rok

49 992 Kč

34 445 Kč

Roční úspora zaměstnance:

15 547 Kč

Výše popsané daňové úspory pro zaměstnavatele a zaměstnance platí pouze za předpokladu, že individuální pojistné smlouvy životního pojištění splňují všechny zákonem předepsané podmínky nutné pro získání daňových výhod.

Daňové výhody

V případě, že individuální pojistná smlouva životního pojištění splňuje všechny zákonem stanovené podmínky, získávají zaměstnanec i zaměstnavatel následující daňové výhody.

Daňové výhody na straně zaměstnavatele

Daňové výhody na straně zaměstnance

  • Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění je považován za daňově uznatelný náklad, výše příspěvku zaměstnavatele není limitována (v případě, je-li upraveno kolektivní smlouvou, pracovní smlouvou nebo vnitřním předpisem - pracovně-právní nárok podle § 24/2/j/5 ZDP).

 Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění je osvobozen od daně z příjmu fyzických osob, maximálně do výše 50 000 Kč za zdaňovací období (limit platí současně pro příspěvky na životní pojištění i doplňkové penzijní spoření).

  • Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění je na straně zaměstnavatele osvobozen od placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění do výše 50 000 Kč za zdaňovací období (limit platí současně pro příspěvky na životní pojištění i doplňkové penzijní spoření).
 Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění je na straně zaměstnance osvobozen od placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění do výše 50 000 Kč za zdaňovací období (limit platí současně pro příspěvky na životní pojištění i doplňkové penzijní spoření).
 
  • Pro pojištěného je maximální daňový odpočet (vlastního zaplaceného pojistného na životní pojištění) ve výši 24 000 Kč za zdaňovací období.

Novela zákona o daních z příjmů platná od 1. 1. 2015 změnila podmínky, které musí splňovat smlouva životního pojištění. Současné podmínky jsou následující:

Podmínky pro získání daňových výhod

  • Výplata pojistného plnění nejdříve v roce po dosažení 60 let
  • Výplata pojistného plnění nejdříve po 5 letech od sjednání smlouvy životního pojištění
  • Na individuální pojistné smlouvě nesmí být umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy
  • Smlouva musí být sjednána s pojišťovnou, která má oprávnění k této činnosti v EU či EHP
  • Doba trvání pojištění minimálně 5 let

Poznámka: Všechny tyto podmínky musí být splněny současně.

Nabidkovy-list-ammis

Miroslav Kostka

IČO: 18108431

ČNB - registrace u České Národní Banky zde 

+420 777 279 245
miroslav.kostka@iallianz.cz 

Působím na Moravě , ale díky digitálnímu světu mám klienty po celé ČR.

Kanceláře

Zemské ředitelství  

28. října 1623/135, 702 00 Ostrava

Ostrava, 702 30

 mapa

Střítež 74 Střítež 739 59  mapa

Sociální sítě

.

.

.

.

.

Menu

MENU - NEMAZAT!!! NEPŘESOUVAT